Proiect de cercetare postdoctorala - tip PD

 cod PD_45

MODELAREA SISTEMULUI DE TRATARE CU NĂMOL ACTIV CONSIDERĀND INTERACŢIILE DINTRE DISTRIBUŢIA ŞI DINAMICA FLOCOANELOR ŞI CIRCULAŢIA DIN BIOREACTOR

Director Proiect: Dr. ing. Irina Dana OFIŢERU

Contact

Polizu 1-7, sector 1, Bucuresti

Cod postal 011061

E-mail: id_ofiteru@webmail.chim,upb.ro

Tel.: +40214023859

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Catedra de Inginerie Chimica