Proiect de cercetare postdoctorala - tip PD

 cod PD_45

MODELAREA SISTEMULUI DE TRATARE CU NĂMOL ACTIV CONSIDERĀND INTERACŢIILE DINTRE DISTRIBUŢIA ŞI DINAMICA FLOCOANELOR ŞI CIRCULAŢIA DIN BIOREACTOR

Director Proiect: Dr. ing. Irina Dana OFIŢERU

Obiective

1.Caracterizarea distributiei si dinamicii flocoanelor de namol activ

Obiective pentru anul 2010 (etapa unica)

Obiective pentru anul 2012 (etapa unica)

1. Modelarea complexa a sistemului de tratate - separare

Obiective pentru anul 2011 (etapa unica)

1. Modele de curgere in bioreactoarelor de tratare     

2. Integrarea distributiei si dinamicii flocoanelor cu modelele de curgere in bioreactor